Kindercentrum 't Belhameltje

Kindercentrum 't Belhameltje

Groene Kinderopvang, dat gun je ieder kind!

Onze openingstijden

maandag

7:30–18:00

dinsdag

7:30–18:00

woensdag

7:30–18:00

donderdag

7:30–18:00

vrijdag

7:30–18:00

Kindercentrum
't Belhameltje


Severtweg 6a
7156 RL Beltrum


info@belhameltje.com


0544-481343
06-42608620


Volg ons op Facebook
en Instagram!

Tarieven


Bekijk hier onze Tarievenkrant 2024!


Tarieven overzicht KDV:


Hele dag: 07.30 - 18.00 uur.
Uurtarief: dit is inclusief fruit, broodmaaltijd, tussendoortjes, luiers en activiteiten.
Uren per maand voor één dag per week: 45,50 uren per maand.
Gehele jaar opvang, 52 weken.


Vervroegde of verlengde opvang mogelijk op aanvraag:
07.00 - 07.30 uur
18.00 - 18.30 uur


Tarieven overzicht BSO:


Voorschoolse opvang: 07.30 - 08.30 uur.
Naschoolse opvang: 14.15 - 18.30 uur.
Vakantie opvang: 07.30 -18.00 uur.
Uurtarief: dit is bij inclusief vakantieopvang.
Gehele jaar opvang, 52 weken of 48 weken (exclusief vakantieopvang)


Vervroegde of verlengde opvang mogelijk op aanvraag:
07.00 - 07.30 uur
18.00 - 18.30 uur


Aanvullende informatie:


 • Kindercentrum 't Belhameltje is het gehele jaar geopend met uitzondering van de sluitingsdagen: de officiële feestdagen, een jaarlijkse studiedag, dag na Hemelvaartsdag en éénmaal per 5 jaar op 5 mei.

 • Geen inschrijfgeld!

 • Minimale afname is twee dagdelen per week. Alleen op woensdag- en vrijdag een halve dag mogelijk op aanvraag zolang de bezetting dit toelaat.

 • De genoemde prijzen zijn brutokosten. De nettokosten voor ouders zijn afhankelijk van de bijdrage van de overheid, zie voor meer informatie over de nettoprijzen en de kinderopvangtoeslag onze tarievenkrant.

 • Facturatie vindt plaats in 12 maandelijkse termijnen. Let op: er geldt een opzegtermijn van één kalendermaand voor vermindering van dagen of opzegging van de plaatsingsovereenkomst.

 • Ruilen van dagen is mogelijk. Of de door u gevraagde ruil mogelijk is, hangt af van de bezetting van de groep en van de personele inzet. Het bieden van ruildagen is een extra service. Maximaal het aantal dagen dat je kind naar ons kinderdagverblijf gaat x 2. Bijvoorbeeld twee dagen per week dan heeft u vier ruildagen per jaar. De officiële feestdagen kunnen niet geruild worden. Een aanvraag kan niet achteraf plaatsvinden.

 • Prijzen zijn inclusief luiers en voeding (fruit, drinken, broodmaaltijd, gezonde tussendoortjes et cetera) en met uitzondering van baby- en dieetvoeding.

 • Vervroegde en verlengde opvang kan alleen per half uur afgenomen worden op aanvraag.

 • Maakt u geen gebruik van verlengde opvang en brengt of haalt u uw kind te laat of zonder overleg te vroeg dan wordt u een boete in rekening gebracht van € 15,00 per keer.

 • U betaald voor het gehele gereserveerde dagdeel, ook als u uw kind later brengt of eerder haalt.

 • Betaling geschiedt maandelijkse via automatische incasso op de 1ste van de lopende maand.


Als u gebruik maakt van kinderopvang, komt u mogelijk in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. De kinderopvangtoeslag is geregeld in de Wet kinderopvang. De kinderopvangtoeslag is een inkomensafhankelijke regeling. Dit betekent dat u meer toeslag krijgt naarmate uw inkomen lager wordt. U kunt de kinderopvangtoeslag rechtstreeks aanvragen bij de Belastingdienst.

Dubbelcheck opvanggegevens kinderopvangtoeslag
Ontvangt u kinderopvangtoeslag? Dan doen wij voor u een dubbelcheck met Belastingdienst/Toeslagen.
Dat werkt zo:

 • U als ouder vraagt de kinderopvangtoeslag zelf aan.

 • Wij geven elke maand aan Belastingdienst/Toeslagen door hoeveel opvang u hebt afgenomen. Dit heet ‘gegevenslevering’.

 • Zijn er opvallende verschillen? Dan kunt u een bericht krijgen van Belastingdienst/Toeslagen.
 • U past zélf eventueel uw gegevens aan.
 • Daardoor is de kans dat u later (veel) toeslag moet terugbetalen kleiner.


Tip: check ook zélf regelmatig of uw toeslaggegevens nog kloppen. Dat kan op mijntoeslagen.nl of gebruik de kinderopvangtoeslag app van Belastingdienst/Toeslagen.


Wie komen in aanmerking voor de regeling?


De wet geldt voor dagopvang voor kinderen van nul tot vier jaar, buitenschoolse opvang voor basisschoolkinderen en opvang door ouderparticipatiecrèches of door gastouders via een gastouderbureau. Informele kinderopvang door familie of kennissen valt hier dus niet onder.


Ouders sluiten zelf een overeenkomst met een kindercentrum of gastouderbureau. Om voor een kinderopvangtoeslag in aanmerking te komen moet dit wel een geregistreerde instelling zijn. De gemeente houdt een lijst met geregistreerde instellingen bij. De ouders betalen de instelling en moeten zelf de kinderopvangtoeslag innen. Voor paren geldt dat beide ouders moeten werken.


Werkgeversbijdrage
Werkgevers zijn verplicht om bij te dragen aan de kosten van kinderopvang. U ontvangt deze werkgeversbijdrage automatisch via de Belastingdienst. U hoeft dus niets apart aan te vragen bij uw werkgever.


Uitzonderingssituaties
Ook als u niet werkt, kunt u recht hebben op kinderopvangtoeslag. Dit geldt als u:
een (re)integratietraject volgt;
als nieuwkomer een inburgeringscursus volgt;
een uitkering als kunstenaar krijgt én een WIK-uitkering ontvangt;
student bent bij een onderwijsinstelling die genoemd is in de Wsf of Wtos.
De gemeente of het UWV betalen mee in de kosten van kinderopvang.


Voor één ouders geldt eveneens dat ze moeten werken of moeten behoren tot een van bovengenoemde groepen.


Hoeveel kost het mij netto?
Met de calculator kinderopvangtoeslag op de website van het ministerie van Onderwijs, kunt u eenvoudig berekenen hoeveel u per saldo in 2014 voor uw kinderopvang betaalt. En het Nibud
biedt u met de Kinderopvangberekenaar een simpele en snelle manier om te
berekenen wat uw kinderopvang u netto gaat kosten.


Het is handig om een paar gegevens bij de hand te hebben:


 • Het aantal uren dat u kinderopvang gaat afnemen en het gemiddeld uurtarief
  (deze gegevens vindt u op de offerte van uw kindercentrum).

 • Gegevens over uw inkomen en dat van uw partner (een loonstrook of
  een opgaaf inkomstenbelasting).


Hoe kunt u het aanvragen?


De kinderopvangtoeslag kunt u aanvragen bij de Belastingdienst, www.toeslagen.nl of via de Belastingtelefoon 0800-0543. U kunt daar terecht voor meer informatie.