Kindercentrum 't Belhameltje

Kindercentrum 't Belhameltje

Groene Kinderopvang, dat gun je ieder kind!

Onze openingstijden

maandag

7:30–18:00

dinsdag

7:30–18:00

woensdag

7:30–18:00

donderdag

7:30–18:00

vrijdag

7:30–18:00

Kindercentrum
't Belhameltje


Severtweg 6a
7156 RL Beltrum


info@belhameltje.com


0544-481343
06-42608620


Volg ons op Facebook
en Instagram!

Oudercommissie


Zowel u als ouders als wij van 't Belhameltje vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren).


De Wet op de Kinderopvang (Wk; artikel 58, 59, 60) stelt iedere aanbieder van kinderopvang verplicht tot de oprichting van een Oudercommissie. De Oudercommissie is een advies- en overlegorgaan, bestaande uit ouders van kinderen die op 't Belhameltje zijn geplaatst. Via de Oudercommissie kunnen ouders invloed uitoefenen op zaken die een rechtstreeks verband hebben met (beleid omtrent) de opvang van hun kinderen op 't Belhameltje en met betrekking tot het klachtenreglement. De Oudercommissie heeft een adviesrecht op diverse punten. Bij advisering door ouders gaat het er uiteindelijk om voor alle partijen, 't Belhameltje als aanbieder en de ouders als consument, een werkbare situatie te creëren die recht doet aan de gerechtvaardigde belangen van ouders èn aan de eigen verantwoordelijkheid van 't Belhameltje voor een goede bedrijfsvoering.


De opdracht van de Oudercommissie luidt: belangenbehartiging namens en vertegenwoordiging van de ouders middels het adviseren op onderdelen van het beleid van 't Belhameltje.


De Oudercommissie adviseert gevraagd of ongevraagd over zaken als kwaliteit, voedingsaangelegenheden, openingstijden, prijswijzigingen, risico-inventarisatie en klachtenregeling.


Oudercommissie

Marloes Levers

Marloes Levers

Loes te Loeke

Loes te Loeke

Bart ten Have

Bart ten Have

Jasper Klein Gunnewiek

Jasper Klein Gunnewiek

Myrthe Roerink

Myrthe Roerink

Notulen oudercommissie juni 2023
Notulen O.C. 22-06-2023.pdf (99.29KB)

De oudercommissie is per e-mail bereikbaar via: oudercommissie@belhameltje.com


De oudercommissie vergadert één keer per kwartaal in de maanden: januari, april, juli en oktober.


Lees hier de notulen van laatste de oudercommissie:

Notulen oudercommissie 23 februari 2023
Notulen oudercommissie vergadering 23 februari 2023.pdf (134.94KB)

Oudercommissie 8 november 2022
Oudercommissie overleg 8 november 2022.pdf (146.37KB)

Notulen oudercommissie juli 2022
Notulen oudercommissie 26 juli 2022.pdf (162.95KB)

Oudercommissie notulen januari 2022
Notulen oudercommissie 17 januari 2022.pdf (125.06KB)

Oudercommissie november 2021
Notulen OC Belhameltje en Vrijbuiters november 2021.pdf (81.53KB)

Oudercommissie juli 2021
Notulen OC juli 2021.pdf (81.43KB)

Oudercommissie april 2021
Notulen oudercommissie 13 april 2021.pdf (114.56KB)

Oudercommissie januari 2021
Notulen oudercommissieoverleg 19 januari 2021.pdf (64.85KB)

Reglement Oudercommissie:

Reglement Oudercommissie
Oudercommissie reglement 2021.pdf (5.23MB)