Kindercentrum 't Belhameltje

Kindercentrum 't Belhameltje

Groene Kinderopvang, dat gun je ieder kind!

Onze openingstijden

maandag

7:30–18:00

dinsdag

7:30–18:00

woensdag

7:30–18:00

donderdag

7:30–18:00

vrijdag

7:30–18:00

Kindercentrum
't Belhameltje


Severtweg 6a
7156 RL Beltrum


info@belhameltje.com


0544-481343
06-42608620


Volg ons op Facebook
en Instagram!

Over ons


Sinds 1 november 2007 is er in Beltrum, of beter: er net iets buiten, voor alle kinderen uit de regio groene kinderopvang in de vorm van dagopvang en buitenschoolse opvang. Wij zijn een gecertificeerd Groene Kinderopvang!


Onze slogan is dan ook ‘Groene Kinderopvang, dat gun je ieder kind'!


De combinatie van kleinschaligheid, groene kinderopvang en kwaliteit komt onder andere tot uiting in:


  • Een hecht team van professionele pedagogisch medewerksters;
  • Het prachtige pand, de verbouwde koeienstal waarin wij zijn gehuisvest;
  • Onze unieke buitenruimte met veel natuurbeleving, een prachtige moestuin en ons dierenverblijf;
  • Bitcare, het meest moderne software programma voor o.a. de communicatie naar de ouders en verzorgers;
  • Een maandelijkse nieuwsbrief met veel ‘weetjes’ en leuke foto’s.


Overtuig uzelf door per mail of een belletje een rondleiding aan te vragen. Wij laten u dan graag 't Belhameltje zien en vertellen u wat meer over onze visie op kinderopvang.

Echte vrienden maak je op 't Belhameltje!'

Dagopvang


Op ’t Belhameltje is sprake van kinderdagopvang voor de leeftijd 0 - 4 jaar. Elk kind dat gebruik maakt van de kinderdagopvang komt terecht in een eigen groepsruimte met vaste pedagogisch medewerksters. Ieder kind heeft ook een eigen mentor. De mentor is het vaste aanspreek punt en houdt de ontwikkelingen van de kinderen bij middels ons observatieformulier. Jaarlijks vinden er ook 10-minuten gesprekken plaats.
Dagopvang is mogelijk van 7.30-18.00 uur en op verzoek al vanaf 07.00 uur en tot 18.30 uur.

'Dagelijks zijn wij buiten te vinden, ook slapen we in onze buitenbedjes!'

Speel-leergroep


Onze speel-leergroep (voorheen peuterspeelzaal) biedt plaats aan kinderen vanaf ca. 2½ tot 4 jaar en vormt een goede voorbereiding op de basisschool. Onder gediplomeerde begeleiding van onze vaste medewerksters bieden we uw peuter twee dagdelen per week een warme en leerzame omgeving om zich spelenderwijs voor te bereiden op de basisschool.


Als uw kind geen gebruik maakt van dagopvang, biedt de speelleergroep een mogelijkheid om in aanraking te komen met leeftijdgenootjes, samen te spelen in een andere omgeving en meer mogelijkheden dan thuis.


Met basisschool de Sterrenboog wordt inhoudelijk samengewerkt aan de pedagogische en didactische benadering en de realisatie van een zo optimaal mogelijke doorgaande lijn van kinderopvang naar basisschool voor ieder kind.


In de speelleergroep is op dinsdag- en donderdagochtend van 08.30 tot 12.00 uur. Tijdens vakanties en vrije dagen van basisschool de Sterrenboog is er géén speelleergroep, de speelleergroep vindt dan plaats op onze locatie aan de Severtweg in Beltrum.

'Een goede voorbereiding op de basisschool en een prettige samenwerking met de Sterrenboog!

Buitenschoolse opvang


't Belhameltje verzorgt de buitenschoolse opvang voor de schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar uit Beltrum en ook uit Groenlo, Borculo en andere plaatsen uit de regio. Dagelijks na schooltijd worden de kinderen bij de verschillende scholen opgehaald door één van de pedagogisch medewerksters van 't Belhameltje.


Op 't Belhameltje bieden wij op twee locaties buitenschoolse opvang aan, namelijk op 't Belhameltje en op basisschool de Sterrenboog. Op basisschool de Sterrenboog bieden wij BSO aan op dinsdag- en donderdagmiddag, op 't Belhameltje elke middag (maandag t/m vrijdag). Beide locaties beschikken over een ruime groepsruimte en buitenspeelruimte met elke dag vaste pedagogisch medewerksters. BSO is mogelijk na schooltijd tot 18.30 uur.


Ook bestaat de mogelijkheid van voorschoolse opvang (VSO) vanaf 7.30 uur en op verzoek al vanaf 7.00 uur op ’t Belhameltje. De kinderen die gebruik maken van VSO, worden door ons om 8.15 uur met één van onze Belhamelbussen naar school gebracht. Kinderen die na schooltijd naar ’t Belhameltje gaan, worden weer opgehaald met één van onze Belhamelbussen.


Na schooltijd drinken en eten we samen iets en praten we over hoe het die dag op school was en wat er verder allemaal nog ter sprake komt.


Na het eten en drinken zijn de kinderen vrij om te doen wat ze willen; van lekker buiten bewegen, een potje voetballen of een tikspel, tot het heerlijk spelen in de zandbak of het tekenen van een zelfbedachte hinkelbaan. Van creatief bezig zijn in ons natuuratelier of een spelletje doen tot een toren bouwen in de bouwhoek en winkeltje spelen in de winkelhoek.


Ook in de vakanties kunnen de kinderen op de BSO terecht. In de vakantieperiode hebben we een gevarieerd programma voor jong en oud en maken we geregeld uitstapjes naar bijvoorbeeld de speeltuin, het bos of de beek. In de zomervakantie zijn we drie weken te vinden op Camping Falkenborg!

'Op ontdekkingstocht op camping Falkenborg in de natuurvijver, vissen vangen en bootje varen!