Kindercentrum 't Belhameltje

Kindercentrum 't Belhameltje

Groene Kinderopvang, dat gun je ieder kind!

Onze openingstijden

maandag

7:30–18:00

dinsdag

7:30–18:00

woensdag

7:30–18:00

donderdag

7:30–18:00

vrijdag

7:30–18:00

Kindercentrum
't Belhameltje


Severtweg 6a
7156 RL Beltrum


info@belhameltje.com


0544-481343
06-42608620


Volg ons op Facebook
en Instagram!

Pedagogisch Beleid


De missie van ’t Belhameltje luidt als volgt:


'Het bieden van plezierige kinderopvang aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar
in een kleinschalige en tegelijkertijd ruime en natuurlijke omgeving waarbinnen
fysieke en psychosociale ruimte voor de ontwikkeling van het kind centraal staat’


’t Belhameltje is gevestigd in een uitdagende, landelijke maar veilige en rustige omgeving. In een omgebouwde boerderij met veel (buiten-)ruimte, dieren en volop variatie in groen. De ruimte biedt een scala aan mogelijkheden.

Ruimte is het sleutelwoord; pedagogisch gezien gaat het dan om:


 • Ruimte voor het kind: om kind te zijn; om volop te ontdekken, plezier te maken,
  te spelen en daarbij te leren en te ontwikkelen, zowel individueel als in interactie met
  anderen
 • Ruimte voor ouders: om zonder maatschappelijke beperkingen te participeren in de
  hedendaagse maatschappij en zonder taboe een eerlijke verdeling van zorg en arbeid te
  bewerkstelligen
 • Ruimte voor personeel: om middels eigen inbreng en betrokkenheid in een open sfeer
  een bijdrage te leveren aan een positieve ontwikkeling van kinderen én aan een positief
  werkklimaat.


Op ’t Belhameltje zijn drie groepen dagopvang waar met veel liefde, aandacht en zorgzaamheid, kinderen tussen de 0 en 4 jaar worden opgevangen. Daarnaast is er op onze beide locaties (’t Belhameltje en de Sterrenboog) een speelleergroep. Op basisschool de Sterrenboog is de speelleergroep geopend op dinsdag- en donderdagochtend van 08.30 tot 12.00 uur. Kinderen vanaf circa 2½ jaar krijgen hier speciale activiteiten aangeboden ter voorbereiding op de basisschool. Er wordt ook inhoudelijk actief samengewerkt met groep 1 van basisschool de Sterrenboog.


Op ’t Belhameltje zijn er twee BSO groepen waar kinderen tussen de 4 en 13 jaar vóór en ná schooltijd en in schoolvakanties opgevangen worden. Lekker buiten spelen, knutselen en spelletjes doen na een lange dag op school. Op basisschool de Sterrenboog is de BSO groep op maandag- dinsdag- en donderdagmiddag. ’t Belhameltje verzorgt ook de tussenschoolse opvang op basisschool ‘de Sterrenboog’.

Samen nieuwe herinneringen maken en nieuwe dingen leren in de buitenlucht!'

Lees hier ons pedagogisch beleids- en werkplan en het beleid veiligheid en gezondheid:

Algemene voorwaarden Kinderopvang en Buitenschoolse opvang
algemene voorwaarden voor kov do en bso 2017.pdf (686.27KB)

Inspectierapporten:

Inspectierapport KDV Belhamel 2023
Definitief rapport Belhameltje KDV 2023.pdf (235.48KB)

Inspectierapport BSO Kakels 2023
Definitief rapport Belhameltje BSO de Kakels 2023.pdf (271.94KB)

Inspectierapport KDV Belhameltje 2022
Definitief rapport KDV t Belhameltje.pdf (235.91KB)

Inspectierapport BSO Kakels 2022
definitief rapport BSO t Belhameltje de Kakels.pdf (196.31KB)

Klachtenregeling: lees hier de klachtenregeling

Heeft u een klachten, verbeterpunten of tips?
Zoals u van ons mag verwachten doen wij onze uiterste best om de opvang van uw kind zo goed mogelijk te laten verlopen. Maar natuurlijk kan het voorkomen dat u soms eens wat minder tevreden bent. Dan zullen wij er alles aan doen om uw probleem zo snel mogelijk op te lossen. Wij willen lering trekken uit, veelal onbedoeld, gemaakte fouten en hebben graag tevreden klanten. Maar dan moeten wij hiervan wel op de hoogte gebracht worden.


Daarom lees je hierboven de klachtenregeling van Weijdeland Kinderopvang. Bent u ergens niet tevreden over, bespreek dit dan eerst met de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een oplossing, neem dan contact op met de assistent leidinggevende van de locatie. Klachten en bezwaren worden door Weijdeland Kinderopvang altijd positief benaderd: een klacht wordt beschouwd als een gratis advies. Als we er samen niet uitkomen ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Daarom zijn we aangesloten bij de geschillencommissie. Over de procedure die daarbij hoort leest u meer in onze algemene voorwaarden (art 20).


Het afgelopen jaar zijn er geen klachten binnengekomen bij de geschilldocument. De laatste brief van de geschillencommissie kunt u hier lezen.


Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon is er voor ouders én medewerkers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag zoals: agressie en geweld, seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten en pesten. De vertrouwenspersoon is in de basis een luisterend oor. Iemand bij wie een ouder of een medewerker in een veilige omgeving zijn verhaal kwijt kan. Een vertrouwenspersoon lost de problemen niet op, maar biedt handvatten voor een mogelijke oplossing.


Weijdeland Kinderopvang beschikt over een vertrouwenspersoon. Wilt u meer weten dan vindt u dit in dit document.