Kindercentrum 't Belhameltje 

Groene Kinderopvang, dat gun je ieder kind!

Nieuws!

Volg ons op Instagram en Facebook!

Bekijk hier onze maandelijkse nieuwsbrieven 2021:

Januari 2021
Februari 2021
Maart 2021
April 2021
Mei 2021
Juni 2021
Juli 2021
Augustus 2021
September 2021
Oktober 2021
November 2021
December 2021

Corona maatregelen: Download, bekijk en lees hieronder de nieuwste versie Beslisboom! 

Beslisboom versie 2 december 2021
Beslisboom 0 jaar t_m groep 8 - BOinK AJN RIVM_ 021221.pdf.pdf (268.59KB)
Beslisboom versie 2 december 2021
Beslisboom 0 jaar t_m groep 8 - BOinK AJN RIVM_ 021221.pdf.pdf (268.59KB)


Korte nieuwsberichten:

Woensdag 1 december 2021: Welkom Sherina!
Vandaag start Sherina als pedagogisch medewerkster bij ons op 't Belhameltje. Sherina welkom in het team en wij wensen je veel succes en werkplezier! 


Donderdag 25 november 2021: Sinterklaas activiteiten

Dinsdag 23 november 2021: Vacature Pedagogisch Stafmedewerker Kinderopvang

Voor onze pedagogisch innovatieve kinderopvangorganisatie Weijdeland Kinderopvang, met 5 vestigingen in Beltrum, Eibergen en Arnhem, zoeken we een Stafmedewerker Bureau Kinderopvang met een 0.5 tot 0.6 FTE aanstelling in CAO kinderopvang schaal 8.

Lees hier de volledige vacature: 

Wat zoeken we?
De stafmedewerker bureau kinderopvang werkt ten behoeve van het klantbeheer & kindplanning en personeelsbeheer & -planning. Bovendien neemt de stafmedewerker de directeur, mevrouw Kim Kroekenstoel, gedeeltelijk waar bij diens geplande afwezigheid. De stafmedewerker maakt deel uit van het bureauteam dat bestaat uit de directeur, de financieel administrateur en de stafmedewerker. De functie wordt uitgevoerd binnen een dienstverband van 20-24 uur per week met minimaal één vaste werkdag op het kantoor in Beltrum.

Taken 
De stafmedewerker valt hiërarchisch onder onder de directie en maakt deel uit van het kleine bureauteam van directeur, financieel administrateur en de stafmedewerker.  Je beheert de processen rond kindplaatsing, zoals planning en contracten, maar ook het personeelsbeheer.
Je fungeert als aanspreekpunt voor de assistent leidinggevenden van de vestigingen voor wat betreft de roosterplanning en kindplanning, maar ook voor personeelsleden, ouders/ verzorgers. Je levert een belangrijke bijdrage aan de informatieoverdracht door middel van nieuwsbrieven en updates op de websites zodat collega’s en ouders altijd optimaal geïnformeerd blijven.

Je bent een belangrijk aanspreekpunt en directe collega van de directeur en je vervangt die ook,  bij geplande en kortdurende ongeplande afwezigheid van de directeur. Je maakt deel uit van incidenteel en structureel overleg over zaken die de continuïteit en kwaliteit van de organisatie betreffen. Voert in overleg met de directeur het wachtlijst- en plaatsingsbeleid uit voor de vestigingen en voert kennismakings- en introductiegesprekken met ouders/ verzorgers van kinderen en nieuwe collega's.

Wat verwachten we van je?
Je bent in het bezit van een HBO beroepskwalificerende opleiding op één van de omschreven beleidsterreinen met, wat ons betreft, een sterke voorkeur voor een opleiding op het gebied van personeelszaken.

Je hebt inzicht in organisatie- en administratieve processen en kleine organisaties en beschikt over actuele vaardigheden op het gebied van ICT en communicatie.
We vinden het verder belangrijk dat je een groot organisatietalent hebt, netjes werkt  en een goed gevoel hebt voor communicatie en sociale vaardigheden. Je werkt zelfstandig, maar bent ook echt een team-mens.

Ons aanbod
We bieden de juiste kandidaat een geweldig interessante parttime functie in een flexibele, enthousiaste en gedreven kinderopvangorganisatie. We staan bekend als  klantgericht en pedagogisch innovatief en dat willen we met jouw hulp ook graag zo houden!

Je werkzaamheden zijn wisselend maar altijd boeiend en zullen een uiterst zelfstandige werkhouding van jou vragen. Bij een fulltime dienstverband start de functieschaal met salaristrede 17 (€2.632 CAO kinderopvang) met een uitloop naar trede 29 (€3.562). Inschaling vindt plaats op basis van jouw ervaringsjaren. We gaan aanvankelijk een tijdelijk dienverband met jou aan van een half jaar, met zicht op verlenging.
De functie kan gedeeltelijk vanuit huis uitgevoerd worden, je kunt daartoe over een laptop beschikken.

We kijken uit naar jouw mail, waarin je jezelf presenteert of, als je eerst nog vragen hebt, stel die dan gerust aan Kim per mail aan kim.kroekenstoel@weijdelandkinderopvang.nl of telefonisch via: 0642608620.


Dinsdag 9 november 2021: Vacature Pedagogisch Medewerker BSO en KDVMaandag 11 oktober 2021: Uitstapje naar het Kabouterbos!


Woensdag 15 september: Persconferentie
Zoals gisteravond in de persconferentie duidelijk is geworden, wijzigt het quarantainebeleid voor de kinderopvang en het onderwijs vanaf 25 september 2021. Bij een enkele besmetting in een groep of klas in de kinderopvang en het primair onderwijs, is het niet meer verplicht dat de hele groep of klas in quarantaine gaat en getest wordt.

We zijn opgelucht dat de quarantaineregels zijn aangepast. Voor ouders en kinderen was het een hele vervelende maatregel. Ouders moesten snel oplossingen zien te vinden en kinderen konden niet meer naar hun vertrouwde opvang.


Maandag 30 augustus: De scholen zijn weer begonnen, dat betekent ook welkom nieuwe stagiaires!
Vanaf maandag 30 augustus komen Kelly Berentsen en Lieke Hofhuis stage lopen op 't Belhameltje op de maandag en dinsdag. Wij wensen beide dames een hele fijne en leerzame werkplek toe. 

Vrijdag 27 augustus 2021: Definitieve GGD rapport KDV online
Onaangekondigd komt minimaal één keer per jaar de GGD langs voor de jaarlijkse controle. We hebben het over de GGD die namens de gemeente toezicht houdt op de kinderdagverblijven binnen haar gemeentegrenzen. Belangrijkste thema waar zij kritisch naar kijken is of wij als houder van een kindercentrum verantwoorde kinderopvang aanbieden, waaronder wettelijk wordt verstaan: ’het in een veilige en gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, het bevorderen van de persoonlijke en sociale competentie van kinderen en de socialisatie van kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen.’’

Hieronder een aantal zinnen uit de rapportage die wij recentelijk van de GGD hebben mogen ontvangen:

‘Op een sensitieve en responsieve manier met kinderen omgegaan. Respect voor de autonomie van kinderen wordt getoond. En grenzen worden gesteld aan en structuur wordt geboden voor het gedrag van kinderen. Zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen.

Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van: motorische vaardigheden; cognitieve vaardigheden; taalvaardigheden; creatieve vaardigheden. Dit gebeurt zodanig dat kinderen in staat worden gesteld steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving.’

Mooie woorden en een extra stimulans om door te gaan met het aanbieden van hoogwaardige kinderopvang. Het hele rapport is te lezen op onze website onder het kopje 'beleid', onderaan bij de documenten. Veel lees plezier! 


Donderdag 29 juli: Vacature pedagogisch medewerker..

Hoera, ons BSO team wordt in augustus al versterkt met twee nieuwe collega's. In de nieuwsbrief van augustus stellen Sterre en Nicky zich alvast voor. Daarnaast zijn wij nog op zoek naar een inval pedagogisch medewerker voor alle groepen. Mocht je meer informatie willen over deze vacature, bel of mail ons gerust.


Woensdag 28 juli: Verse broodjes bakken op onze eigen vuurplaats! 

Woensdag 21 juli 2021: Camping Falkenborg... wat genieten we daar met de buitenschoolse opvang!


Vrijdag 18 juni 2021: Vacature pedagogisch medewerker buitenschoolse opvang!


Woensdag 16 juni 2021: Functioneringsgesprekken weer van start..
Aan het begin van het jaar krijgen alle medewerksters een jaargesprek waarin afspraken worden gemaakt over de individuele ontwikkeling van de pedagogisch medewerkster. Halverwege het jaar vinden dan de functioneringsgesprekken plaats om te bekijken of deze ontwikkeling op koers ligt. In de komende weken vinden deze gesprekken plaats. Aan het einde van het jaar volgt dan nog een beoordelingsgesprek. 

Donderdag 10 juni 2021: Pedagogische coach Erika Harbers
Door de invoering van de wet IKK zijn kinderdagverblijven, sinds 1 januari 2019 verplicht om coaching te regelen/ geven door een pedagogisch coach/ beleidsmedewerker. De pedagogisch coach is de spil tussen het pedagogisch beleid en de uitvoering hiervan. De pedagogisch coach helpt medewerkers in de kinderopvang bij het signaleren van knelpunten in hun werkzaamheden, kennis en vaardigheden en achterhaalt samen hun coaching behoeften. 

Bij 't Belhameltje doen wij dit door deze functionaris extern in te huren. Haar naam is Erika Harbers en zij is hiervoor speciaal opgeleid. 
Erika is momenteel bezig om het team te helpen bij het in de praktijk brengen van pedagogisch documenteren. Medewerksters hebben begin dit jaar hierover een workshop gevolgd. 

Vrijdag 28 mei 2021: Het is weer bijna tijd voor de Nationale Modderdag! 
In 2009 op een World Forum bijeenkomst is het idee voor International Mud Day ontstaan, met als doel kinderen de noodzakelijke positieve natuurervaringen te geven. De kinderen ervaarden overal ter wereld andere uitdagingen om met modder te kunnen spelen in hun eigen omgeving. Waar op de dorre zandvlakten van Perth, Australië weinig modder te vinden is en een cultuur heerst van 'niet vies willen worden', was in Nepal meer dan genoeg modder maar hadden kinderen onvoldoende kleding om deze vies te kunnen maken en daarna te wassen. Wat begon als een kledinginzamelingsactie en uitwisseling tussen kinderen uit Nepal en Australië is uitgegroeid tot een internationale dag.

Marc Veekamp (IVN) heeft ModderDag in 2013 naar Nederland gehaald. Jaarlijks wordt, behalve in Nederland, ook in Nepal, Australië, Schotland, Engeland, Tanzania, Bangladesh, Mexico, Vlaanderen en de Verenigde Staten modderdag gevierd. En het aantal deelnemers aan ModderDag groeit ieder jaar.

IVN volgt de datum van International Mud Day die elk jaar op 29 juni valt. Dit jaar valt ModderDag in Nederland op dinsdag 29 juni 2021. Trekken jullie de kinderen deze dag oude kleren aan? En nemen jullie een schoon setje kleren mee? Wij hebben er al veel zin in.

Dinsdag 18 mei 2021: Dag van de groene kinderopvang
Buiten spelen is buitengewoon belangrijk…

Een gat in de lucht springen, hutten bouwen, rennen, klauteren en verstoppen. Buitenspelen maakt kinderen vrolijk en blij. Nog belangrijker: buitenspelen is een must voor ieder kind. Het prikkelt de fantasie en is goed voor de sociale vaardigheden, gezondheid en motoriek. Buiten spelen is belangrijk, maar in Nederland is dit niet altijd vanzelf sprekend. Gelukkig doen we er op ’t Belhameltje alles aan om elke dag naar buiten te gaan.


Vrijdag 14 mei 2021: Nieuw op 't Belhameltje
Achter de kippenren verscholen lag er altijd een stukje braak grond, waar onkruid welderig tot groeien en een éénzaam appelboompje ieder jaar haar best deed om voor een kleine oogst te zorgen. Mede dankzij onze BSO toppers en vrijwilligster Katy komt hier binnenkort verandering in, ook de BSO kinderen hebben goed geholpen. Nu al is duidelijk het verschil te zien, want al het onkruid is gewied en de aanleg van een kleine pluktuin is begonnen. Bloemen, vruchten, en alles wat je nog meer in een pluktuin kunt verwachten zal hier gaan groeien en bloeien. En ons appelboompje blijft natuurlijk staan, maar nu in goed gezelschap! 

Woensdag 5 mei 2021: de Vrijbuiters, een nieuwe naam voor onze speelleergroep en de BSO op basisschool de Sterrenboog!
Tot nu toe had onze speel-leergroep en de buitenschoolse opvang op de Sterrenboog niet echt een eigen naam. Daar is nu verandering in gekomen. De nieuwe naam voor de BSO is de Vrijbuiters. Oorspronkelijk waren vrijbuiters zeerovers, maar tegenwoordig heeft het de betekenis van iemand die lekker z’n eigen gang gaat. In die zin vinden wij het een toepasselijke naam omdat BSO vrije tijd voor de kinderen is waarin ze lekker zelf hun gang moeten kunnen gaan en geen verlengde schooldag mag zijn.

We hebben voor onze nieuwe naam ook al een toepasselijk logo. Een iets ouder kind (meisje/jongen) die met zelf gemaakte vleugels het luchtruim wil verkennen op zoek naar een gevoel van vrijheid.
De oudercommissie is inmiddels op de hoogte van de nieuwe naam en waren positief over deze nieuwe naam. We hopen natuurlijk dat ook de kinderen de nieuwe naam en logo leuk zullen vinden. Een nieuw naambord met logo zal ook bij de ingang komen te hangen.

Neem alvast een kijkje op: www.devrijbuiters.com!

Dinsdag 20 april 2021: Vergoeding SVB voor ouders die kinderopvangtoeslag krijgen.
Vanwege het coronavirus was de kinderopvang in Nederland van 16 december 2020 tot en met 7 februari 2021 gesloten. De buitenschoolse opvang (BSO) is tot en met 18 april 2021 gesloten.  De overheid heeft ouders gevraagd tijdens de sluiting de kinderopvang door te betalen. Ook als ze er geen gebruik van maken.

Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan krijgt u een tegemoetkoming voor uw eigen bijdrage op basis van de ‘tijdelijke tegemoetkomingsregeling kinderopvang’ (TTKO).

De hoogte van de vergoeding hangt af van het aantal kinderen, het aantal opvanguren en uw verzamelinkomen. De overheid vergoedt van uw eigen bijdrage het deel tot en met het maximumuurtarief dat geldt voor de soort opvang (dagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang). De vergoeding die u krijgt verschilt mogelijk van de precieze eigen bijdrage die u betaalt. Hiervoor vragen we uw begrip.

U ontvangt begin juni vanzelf een brief van ons waarin staat hoeveel vergoeding u krijgt. In juni krijgt u het geld op uw rekening. Dit geldt voor de kinderopvang en voor de BSO.

Zodra wij meer weten, leest u dat op de website van het SVB: https://www.svb.nl/nl/kinderopvang

Voor de berekening van de vergoeding eigen bijdrage kinderopvang krijgen wij uw gegevens over de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst/Toeslagen. Zorg daarom dat uw gegevens bij de Belastingdienst/Toeslagen juist zijn. 

Vrijdag 16 april 2021: Lees hieronder ons plan van aanpak heropening BSO. 

Plan van aanpak heropening BSO
Locatie-specifiek stappenplan heropening BSO.pdf (117.77KB)
Plan van aanpak heropening BSO
Locatie-specifiek stappenplan heropening BSO.pdf (117.77KB)

Woensdag 14 april 2021: Hoera, ook onze buitenschoolse opvang mag weer open!
Het is fijn dat wij je kind(eren) in de peuteropvang en kinderdagverblijven alweer enige weken mogen ontvangen. Hier zijn wij ontzettend blij mee. Tijdens de persconferentie van vanavond op 13 april is duidelijk geworden dat de buitenschoolse opvang per maandag 19 april 2021 eindelijk weer open mag! Wij zijn ontzettend blij met dit nieuwsbericht en kunnen niet wachten, jullie kind(eren) weer op te vangen.

Zaterdag 20 maart 2021: EHBO en BHV herhalingslessen
Zaterdag 13 en 20 maart was het weer zover; medewerksters konden hun kennis m.b.t. EHBO en BHV weer opfrissen op de door ons jaarlijks georganiseerde cursusdag (coronaproof).

Maar wat is eigenlijk het verschil tussen EHBO ’s en BHV ‘ers?

Een EHBO’er is iemand die, zoals de naam het al zegt, de eerste hulp kan verlenen bij ongevallen. Dit zowel voor levensreddende eerste hulp als voor niet levensreddende eerste hulp zoals splinters, botbreuken, bloedneuzen, brandwonden, et cetera. In ons geval gaat het dus om kinder-EHBO. Een bedrijfshulpverlener (BHV’er) wordt opgeleid in (beginnende) brand bestrijden, alarmeren, ontruimen en communiceren en in het verlenen van levensreddende eerste hulp. Dit laatste betekent dat je leert te reanimeren (inclusief gebruik van de AED) en hoe te handelen bij actieve bloedingen, verstikking en verslikking. De BHV cursus is niet zozeer een uitbreiding op de EHBO cursus. Bij de EHBO cursus leer je meer vaardigheden met betrekking tot het verlenen van eerste hulp, terwijl je bij de BHV cursus naast het verlenen van eerste hulp ook leert om een pand te ontruimen en een beginnende brand te blussen. De BHV cursus biedt dus een iets gevarieerder pakket en is meer gericht op werksituaties.

Wij hebben ervoor gekozen beide trainingen te geven, hoewel dit wettelijk (nog) geen eis is, maar ook hier geldt ‘veiligheid voor alles!’ 

Dinsdag 23 februari 2021: Hebben jullie onze nieuwe bakfietsen al gezien? 


Woensdag 10 februari 2021: Sneeuwpret op 't Belhameltje! 

Zondag 7 februari 2021: Wow, wat veel sneeuw is er afgelopen nacht gevallen! 
Vandaag proberen we de parkeervakken, deuren bij ingang sneeuw vrij te maken. Morgen zullen wij de kinderen lopend naar basisschool de Sterrenboog brengen. Dankjewel lieve buren voor het helpen om alles sneeuwvrij te maken.

Dinsdag 2 februari 2021: Persconferentie
Zoals jullie vanavond onze minister-president Mark Rutte heeft horen aankondigen, staat het nu vast dat de kinderopvang (en het basisonderwijs) weer opengaat op maandag 8 februari. Wij zijn blij voor ouders en kinderen dat wij de kinderen vanaf aanstaande maandag mogen verwelkomen.

Maandag 19 januari 2021: Onze speel-leergroep!
De speel-leergroep op basisschool de Sterrenboog is opgeknapt door de medewerkers. Alles weer fris geschilderd. 


Maandag 11 januari 2021: Ons nieuwe logo! 

Vandaag heeft Mull2Media uit Doetinchem voor ons alles vervangen in het nieuwe logo. 


Vrijdag 1 januari 2021: Happy New Year!
Wij wensen iedereen een boeiend, fijn, gezellig, knus, gelukkig, mooi, liefdevol, plezierig, goed, leuk, spannend, smaakvol, spetterend, blij, gezond en prachtig nieuwjaar toe!

Laatste nieuws m.b.t. coronamaatregelen: 

Lees hier ons Corona Protocol!
Bekijk hier de Beslisboom! 

Bekijk hier onze maandelijkse nieuwsbrieven van 2020: 

Januari 2020
Februari 2020
Maart 2020
April 2020
Mei 2020
Juni 2020
Juli 2020
Augustus 2020
September 2020
Oktober 2020
November 2020
December 2020