Kindercentrum 't Belhameltje 

Groene Kinderopvang, dat gun je ieder kind!

Pedagogisch Beleid

De missie van ’t Belhameltje luidt als volgt:

'Het bieden van plezierige kinderopvang aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar 
in een kleinschalige en tegelijkertijd ruime en natuurlijke omgeving waarbinnen 
fysieke en psychosociale ruimte voor de ontwikkeling van het kind centraal staat’

’t Belhameltje is gevestigd in een uitdagende, landelijke maar veilige en rustige omgeving. In een omgebouwde boerderij met veel (buiten-)ruimte, dieren en volop variatie in groen. De ruimte biedt een scala aan mogelijkheden.

 
Ruimte is het sleutelwoord; pedagogisch gezien gaat het dan om: 

·      Ruimte voor het kind: om kind te zijn; om volop te ontdekken, plezier te maken, te spelen en daarbij te leren
       en te ontwikkelen, zowel individueel als in interactie met anderen

·      Ruimte voor ouders: om zonder maatschappelijke beperkingen te participeren in de hedendaagse
       maatschappij en zonder taboe een eerlijke verdeling van zorg en arbeid te bewerkstelligen

·      Ruimte voor personeel: om middels eigen inbreng en betrokkenheid in een open sfeer een bijdrage te
       leveren aan een positieve ontwikkeling van kinderen én aan een positief werkklimaat.

Op ’t Belhameltje zijn drie groepen dagopvang waar met veel liefde, aandacht en zorgzaamheid, kinderen tussen de 0 en 4 jaar worden opgevangen. Daarnaast is er op onze beide locaties (’t Belhameltje en de Sterrenboog) een speelleergroep. Op basisschool de Sterrenboog is de speelleergroep geopend op dinsdag- en donderdagochtend van 08.30 tot 12.00 uur. Kinderen vanaf circa 2½ jaar krijgen hier speciale activiteiten aangeboden ter voorbereiding op de basisschool. Er wordt ook inhoudelijk actief samengewerkt met groep 1 van basisschool de Sterrenboog.

Op ’t Belhameltje zijn er twee BSO groepen waar kinderen tussen de 4 en 13 jaar vóór en ná schooltijd en in schoolvakanties opgevangen worden. Lekker buiten spelen, knutselen en spelletjes doen na een lange dag op school. Op basisschool de Sterrenboog is de BSO groep op maandag- dinsdag- en donderdagmiddag. ’t Belhameltje verzorgt ook de tussenschoolse opvang op basisschool ‘de Sterrenboog’. 

Samen nieuwe herinneringen maken en nieuwe dingen leren in de buitenlucht!'


Lees hier ons pedagogisch beleids- en werkplan en het beleid veiligheid en gezondheid:


Inspectierapporten:

Inspectierapport KDV Belhamel 2023
Definitief rapport Belhameltje KDV 2023.pdf (235.48KB)
Inspectierapport KDV Belhamel 2023
Definitief rapport Belhameltje KDV 2023.pdf (235.48KB)
Inspectierapport BSO Kakels 2023
Definitief rapport Belhameltje BSO de Kakels 2023.pdf (271.94KB)
Inspectierapport BSO Kakels 2023
Definitief rapport Belhameltje BSO de Kakels 2023.pdf (271.94KB)
Inspectierapport KDV Belhameltje 2022
Definitief rapport KDV t Belhameltje.pdf (235.91KB)
Inspectierapport KDV Belhameltje 2022
Definitief rapport KDV t Belhameltje.pdf (235.91KB)
Inspectierapport BSO Kakels 2022
definitief rapport BSO t Belhameltje de Kakels.pdf (196.31KB)
Inspectierapport BSO Kakels 2022
definitief rapport BSO t Belhameltje de Kakels.pdf (196.31KB)

 
Klachtenregeling: lees hier de klachtenregeling

Klachtenregeling en Klachtenverslag Weijdeland Kinderopvang 2022
Verslag klachtenregeling Weijdeland Kinderopvang 2022_1.pdf (247.63KB)
Klachtenregeling en Klachtenverslag Weijdeland Kinderopvang 2022
Verslag klachtenregeling Weijdeland Kinderopvang 2022_1.pdf (247.63KB)