Soorten opvang

’t Belhameltje biedt op haar twee locaties de volgende vormen van kinderopvang:

Op locatie 't Belhameltje:

  • Dagopvang babygroep de Loeiers voor kinderen in de leeftijd van 8 weken tot 2 jaar
  • Dagopvang verticalegroep de Snuffies voor kinderen in de leeftijd van 8 weken tot 4 jaar
  • Peutergroep de Knorries voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar
  • Buitenschoolse opvang de Kakels voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar

Op locatie basisschool de Sterrenboog

  • Peutergroep de Pukkies voor kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar op dinsdag- en donderdagochtend van 08.30 - 12.00 uur
  • Buitenschoolse opvang 't Kippenhok voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar op dinsdag- en donderdagmiddag van 14.15 tot 18.30 uur
  • Tussenschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar elke middag