Wat is 't Belhameltje

't Belhameltje is een jonge, kleinschalige organisatie voor kinderopvang. Wat ’t Belhameltje zo bijzonder maakt, zijn het gebouw en de omgeving. ’t Belhameltje is gevestigd op een mooie, ruimtelijke en natuurlijke locatie in het buitengebied van Beltrum, in een verbouwde koeienstal. De omgeving is landelijk, veilig en rustig; er is een overdaad aan ruimte, zowel binnen als buiten, er zijn dieren en er is veel variatie in groen. De ruimte biedt een scala aan mogelijkheden. De buitenomgeving bestaat uit een uitdagende, afwisselende ruimte met straat, zand en gras, heggen en paadjes, picknickbankjes en speeltoestellen, bomen en struiken, een sportveldje en een dierenweide. Ook binnen is er onbegrensde ruimte met een grote, gemeenschappelijk hal en ruime, overzichtelijke groepsruimtes.

’t Belhameltje is een gecertificeerde Groene Kinderopvang. Dit komt naar voren in de visie en wijkwijze: natuurbeleving en buiten spelen zijn belangrijk voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. 't Belhameltje biedt verantwoorde kinderopvang middels ruimte in kleinschaligheid. Aan kinderen wordt in een ruime en natuurlijke omgeving de 
mogelijkheid geboden om allerlei vaardigheden te 
leren ontdekken en ontplooien. De kleinschaligheid 
staat garant voor persoonlijke aandacht voor elk kind, 
voor een goede communicatie met ouders en voor 
een prettig werkklimaat voor medewerk(st)ers.

 

Lees hier ons Pedagogisch Beleidsplan

Lees hier ons Beleid Veiligheid en Gezondheid