Wat is VVE?

VVE staat voor voor– en vroegschoolse educatie en is eigenlijk een verzamelnaam van de methodische en systematisch ondersteuning van de ontwikkeling van jonge kinderen. Er wordt gewerkt aan allerlei ontwikkelingsgebieden, ook wel ‘domeinen’ genoemd:

  • Sociaal-emotionele ontwikkeling, zoals hechtings-relaties, autonomie, de omgang met volwassenen, andere kinderen en met jezelf.
  • Ontluikende geletterdheid, taalontwikkeling en tweetaligheid. Dit houdt bijvoorbeeld in het experimenteren met klanken en letters, interactievaardigheden, verhalen vertellen en woordenschatontwikkeling.
  • Ontluikende rekenvaardigheid, zoals omgaan met hoeveelheden en aantallen, meten, construeren en grafische presentaties
  • Motorische ontwikkeling
    Alle kinderen profiteren ervan als hun ontwikkeling systematisch en doelgericht wordt gestimuleerd. En dat geldt nog eens extra voor kinderen die een ontwikkelingsachterstand 
    hebben en voor kinderen die een grote kans hebben om zo’n achterstand op te lopen. 
    Zij zijn speciaal gebaat bij een VVE-benadering.