Informatie over Uk & Puk

De VVE-methode Uk & Puk waarmee we werken, is een methode met activiteiten voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Natuurlijk draait het bij Uk & Puk niet om lesjes geven en lesjes leren. Uk & Puk leert kinderen nieuwe vaardigheden door actief bezig te zijn en lekker te spelen! De pop Puk speelt een belangrijke rol: Puk is het vriendje van de kinderen die van alles meemaakt. De belevenissen van Puk zijn voor de kinderen heel herkenbaar: Puk is verkouden, of de kleren van Puk zijn vies en moeten gewassen worden ... Kinderen kunnen zich met Puk identificeren.

Uk & Puk bestaat uit tien thema’s. Elk thema bestaat uit twaalf activiteiten: drie grote groepsactiviteiten, zeven kleine groepsactiviteiten en twee individuele activiteiten. De eigen inbreng van de kinderen is erg belangrijk. Kinderen leren in interactie. Daarom bevatten de activiteiten veel mogelijkheden tot interactie.

Alle thema’s en activiteiten zijn volgens een vaste structuur opgebouwd en sluiten aan op de dagindeling van ’t Belhameltje. Tegelijkertijd laat Uk & Puk volop ruimte voor flexibiliteit en bieden de thema’s veel mogelijkheden voor de creativiteit en eigen inbreng van de medewerksters.

Een thema duurt gemiddeld vijf weken.

Uk & Puk besteedt veel aandacht aan spraak- en taalontwikkeling. Alle activiteiten 
stimuleren de mondelinge taalvaardigheid (spreken en luisteren) en de woordenschat. 
Uk & Puk is geschikt voor kinderen die meer én minder taalvaardig zijn.
Behalve aan spraak en taal werkt Uk & Puk aan sociaal-emotionele ontwikkeling, 
motorische en zintuiglijke ontwikkeling en de eerste rekenprikkels.

De medewerksters op de Peuterplusgroep zijn medewerksters die de basistraining 
Vversterk hebben afgerond en verder geschoold zijn in de methode Uk & Puk.