Speelleergroep

Onze speelleergroep (voorheen peuterspeelzaal) biedt plaats aan kinderen vanaf ca. 2½ tot 4 jaar en vormt een goede voorbereiding op de basisschool. Onder gediplomeerde begeleiding van onze vaste medewerksters bieden we uw peuter twee dagdelen per week een warme en leerzame omgeving om zich spelenderwijs voor te bereiden op de basisschool. 

Als uw kind geen gebruik maakt van dagopvang, biedt de speelleergroep een mogelijkheid om in aanraking te komen met leeftijdgenootjes, samen te spelen in een andere omgeving en meer mogelijkheden dan thuis.

Op de speelleergroep wordt gebruik gemaakt van de thema’s en activiteiten van de VVE methode Uk & Puk. Uk & Puk werkt doelgericht aan de doorgaande ontwikkelingslijnen voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Daardoor legt Uk & Puk een stevige basis voor het basisonderwijs. Met Uk & Puk groeien ukken als vanzelf toe naar groep 1!

Met basisschool de Sterrenboog wordt inhoudelijk samengewerkt aan de pedagogische en didactische benadering en de realisatie van een zo optimaal mogelijke doorgaande lijn van kinderopvang naar basisschool voor ieder kind.
In de speelleergroep komen de kinderen ’s ochtends van 08.30 tot 12.00 uur. Tijdens vakanties en vrije dagen van basisschool de Sterrenboog is er géén speelleergroep. 

Vanaf schooljaar 2018-2019 is de speelleergroep elke dinsdag- en donderdagochtend open van 08.30 tot 12.00 uur!

Locatie basisschool de Sterrenboog: