Disclaimer

‘t Belhameltje verleent u hierbij toegang tot deze website en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen. De inhoud van deze website kan op elk moment wijzigen zonder nadere mededeling. Aan deze materialen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. 

‘t Belhameltje aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het al dan niet kunnen gebruiken van deze website of voor de inhoud van deze materialen, of voor de informatie achter hyperlinks naar websites van derden, een en ander behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid aan de kant van 't Belhameltje. 

‘t Belhameltje aanvaardt eveneens geen aansprakelijkheid voor op deze website aangeboden downloads zoals whitepapers, software, spellen, stuurprogramma’s etcetera. Indien op deze downloads een andere uitsluiting van aansprakelijkheid van toepassing is, is dit op of bij de download gemeld.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de inhoud van de website ligt bij ‘t Belhameltje en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ‘t Belhameltje, tenzij toegestaan krachtens dwingend recht (zoals citaatrecht). Het is niet toegestaan om met behulp van geautomatiseerde processen of software de gehele inhoud van deze website of een substantieel deel daarvan op te vragen, of enige andere actie te ondernemen die het goed functioneren van de website aan kan tasten.