TSO (tussenschoolse opvang)

Volgens de Wet Primair Onderwijs moet een school haar leerlingen in de gelegenheid stellen de middagpauze op school door te brengen. Daarom is er een samenwerkingsverband opgestart tussen ’t Belhameltje en de Beltrumse basisschool en verzorgt ’t Belhameltje de TSO op basisschool de Sterrenboog.

Vanaf schoojaar 2015/2016 is het continuerooster op basisschool 'de Sterrenboog' in Beltrum van start gegaan. Vijf dagen in de week gaan de kinderen van 08.30 tot 14.15 uur naar school. Consequentie hiervan is dat alle kinderen op school blijven om een boterham te eten tussen de middag. De afgelopen vijf jaar, vóór ingang van het continuerooster, heeft 't Belhameltje de Tussenschoolse Opvang op 'de Sterrenboog' altijd naar volle tevredenheid verzorgd. Vandaar dat gekozen is om dit jaar met 't Belhameltje in zee te gaan. Van 12.00 tot 12.15 uur lunchen alle kinderen onder leiding van de eigen leerkracht of TSO medewerkster in de klas. Na het brood eten is het tijd van spelen en lopen twee TSO medewerksters en één leerkracht pleinwacht buiten op het schoolplein. Om 12.45 uur gaat de bel en kunnen alle kinderen met een volle buik en nieuwe energie weer fris aan de slag!